NANOCHROMIUM CITRATE: ANTIHYPERGLYCEMIC AND PANCREATOPROTECTIVE ACTION AGAINST UNDERLYING DEXAMETHASONE-INDUCED DIABETES MELLITUS

Authors

  • Kateryna Sadohurska Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine
  • Rayisa Kosuba Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine
  • Nataliia Muzyka Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine
  • Iuliia Greshko Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine
  • Roksolana Basaraba Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.12955/pmp.v1.102

Keywords:

nanochromium citrate, hypoglycemic activity, experimental diabetes mellitus, metformin

Abstract

INTRODUCTION: The Ukrainian State Scientific-Research Institute of Nanobiotechnology and Resources Saving has received nanochromium citrate (NCC), a new chrome compound, by means of the electric pulse aquananotechnology method.

OBJECTIVES: to determine nanochromium citrate efficacy with experimental dexamethasone-induced diabetes through the results of antihyperglycemic activity and its effect on the pancreatic histological structure.

METHODS: diabetes mellitus was simulated by dexamethasone administration on 18-month male rats. The morphological structure of the pancreas was examined in comparison with metformin. Examination of the pancreas morphological structure considered the amount, distribution and size of the pancreatic islets and their cellular shape.

RESULTS: on the 14th day of simulated diabetes mellitus the preventitive -therapeutic indication of nanochromium citrate promoted a decrease of glycemia level twice. The administration of nanochromium citrate with underlying diabetes mellitus is not inferior to metformin and its protective effect on the pancreas morphological structure exceeds the effect of metformin.

CONCLUSION: nanochromium citrate of experimental dexamethasone-induced diabetes mellitus in rats decreases the glycemia level twice which does not differ reliably from the effect of metformin antihyperglycemic. The cytoprotective effect of nanochromium citrate produced on the histological structure of the pancreas is found to exceed metformin action.

Author Biographies

Kateryna Sadohurska, Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Chernivtsi, Ukraine

Rayisa Kosuba, Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Chernivtsi, Ukraine

Nataliia Muzyka, Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Chernivtsi, Ukraine

Iuliia Greshko, Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Chernivtsi, Ukraine

Roksolana Basaraba, Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Ukraine

Higher State Educational Establishment of Ukraine „Bukovinian State Medical University“, Chernivtsi, Ukraine

References

Borysevych, V. B., Kaplunenko, V. H., Kosinov M. V. (2010). Nanomaterialy v biolohiyi. Osnovy nonoveterynariyi [Nanomaterials in Biology. Basics of non-veterinary medicine]. K: Avitsena.

Chandra, S., Kumar, A. (2016). Spectral, thermal and morphological studies of chromium nanoparticles. Spectrochimica acta. Part A., Molecular and biomolecular Spectroscopy, 102, 250–255. https://doi.org/10.1016/j.saa.2012.10.003

Chekman, I. S. (2017). Nanonauka: medyko-biolohichni osnovy [Nanoscience: Biomedical Basics]. Kyiv, Vydavnychyy dim Medknyha.

Crawford, K. (2017). Review of 2017 diabetes standards of care. Nurs. Clin. North Am, 52 (4), 621–663. https://doi.org/10.1016/j.cnur.2017.07.010

Dashkevich, O. V. et al. (2013). Klinicheskaya otsenka effektivnosti diyeticheskoy korrektsii metabolicheskogo sindroma s ispol'zovaniyem spetsializirovannogo pishchevogo produkta, obogashchennogo khromom [Clinical evaluation of the effectiveness of dietary correction of metabolic syndrome using a specialized food product enriched in chromium]. Vopr. pitaniya, 3, 30–36.

Doroshenko, A. M. et al. (2014). Protyanemichna aktyvnistʹ substantsiyi nanochastynok zaliza za umov peroralʹnoho vvedennya shchuram [Anti-anemic activity of the substance of iron nanoparticles under oral administration to rats]. Farmakolohiya ta likarsʹka toksykolohiya, 3 (39), 12–19.

Holovenko, M., Larionov, V. (2008). Adresna dostavka nanosystemamy likarsʹkykh zasobiv do holovnoho mozku [Targeted delivery by nanosystems of drugs to the brain]. Visnyk farmakolohiyi ta farmatsiyi, 4, 8–16.

Iskra, Ya., Slivinsʹka, O. M. (2014). Vplyv tsytratu khromu na vuhlevodnyy obmin u krovi shchuriv za streptozototsyn indukovanoho diabetu [Effect of chromium citrate on carbohydrate metabolism in rat blood for streptozotocin-induced diabetes]. Medychna khimiya, 16, 3 (60). 16–19.

Jeejeebhoy, K. N. (1999). Chromium and parenteral nutrition. Trace Elements in Experimental Medicine, 12, 2, 85–89. https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-670X(1999)12:2<85::AID-JTRA5>3.0.CO;2-Z

Kosinov, M. V., Kaplunenko, V. H. (2008). Sposib otrymannya akvakhelativ nanometaliv «Eroziyno-vybukhova nanotekhnolohiya otrymannya akvakhelativ nanometaliv» [Method of obtaining nanometals aqua chelates "Erosion-explosive nanotechnology of obtaining nanometals aqua chelates"] (Ukraine Patent identifier № 29856).

Lewicki, S.et al. (2014). The role of Chromium III in the organism and its possible use in diabetes and obesity treatment. Ann. Agric. Environ. Med, 21, 2, 331–335. https://doi.org/10.5604/1232-1966.1108599

Li, F. et al. (2011). Anti-diabetic properties of chromium citrate complex in alloxan-iduced diabetic rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 25, 4, 218–224. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2011.08.143

Malekzad, H. et al. (2017). Noble metal nanoparticles in biosensors: recent studies and applications. Nanotechnol. Rev, 6, 3, 301–329. https://doi.org/10.1515/ntrev-2016-0014

Ogurtsova, K. et al. (2015). IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res. Clin. Pract, 128, 40–50. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.03.024

Panʹkiv, V. I. (2015) Suchasni pidkhody do medykamentoznoyi profilaktyky tsukrovoho diabetu 2-ho typu. [Current approaches to the medical prevention of type 2 diabetes.]. Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya, 2 (50), 58–63.

Poltorak, V. V. (2000). Vplyv metforminu na rozvytok insulinorezystentnosti, indukovanoyi deksametazonom u shchuriv. Endokrynolohiya [Effect of metformin on the development of dexamethasone-induced insulin resistance in rats. Endocrinology.]. T. 5, 2, 249–251.

Pryskoka, A. O. (2016). Eksperymentalʹne obgruntuvannya farmakolohichnykh vlastyvostey nanochastynok sribla [Experimental substantiation of pharmacological properties of silver nanoparticles], Kharkiv: NFaU, 22.

Sadohurska, K. V. (2016). Do pytannya bezpechnosti nanokhromu tsytratu za umov povtornoho vvedennya [To the question of the safety of nanochrome citrate under the conditions of re-introduction]. Farmakolohiya ta likarsʹka toksykolohiya, 4–5 (50), 95–100.

Savchenko, D. (2014). Eksperymentalʹne obgruntuvannya protymikrobnoyi ta sorbtsiynoyi aktyvnosti enterosorbentu z nanosriblom [Experimental substantiation of antimicrobial and sorption activity of enterosorbent with nanosilver]. NFaU. Kharkiv.

Shcherbak, O. et al. (2004). Vykorystannya kompleksnykh likarsʹkykh zasobiv z vmistom mikroelementiv u likuvanni khvorykh na tsukrovyy diabet [The use of complex drugs containing trace elements in the treatment of patients with diabetes]. Farmatsevtychnyy zhurnal, 1, 101–104.

Simonov, P. V. (2016). Eksperymentalʹne doslidzhennya farmakolohichnykh vlastyvostey nanochastynok midi ta yikh konʺyuhatu z tseftriaksonom [Experimental study of the pharmacological properties of copper nanoparticles and their conjugates with ceftriaxone], Kharkiv: NFaU.

Stefanov, O. V. et al. (2001). Doklinichni doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv [Preclinical studies of medicines]. Kyiv: Avitsena.

Suslyk, H. I., Kapustynsʹka, O. S., Hyryavenko, O. Ya. (2014). Rolʹ makro- ta mikroelementiv u patohenezi tsukrovoho diabetu 2-ho typu [The role of macro- and trace elements in the pathogenesis of type 2 diabetes]. Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya, 2 (47), 19–24. https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(47).2014.75438

Tkachenko, V. I., Vydyboretsʹ, N. V., & Kovalenko, O. F. (2014). Analiz poshyrenosti ta zakhvoryuvanosti na tsukrovyy diabet i yoho uskladnennya sered naselennya Ukrayiny ta u Kyyivsʹkiy oblasti za 2004–2013 r. [Analysis of the prevalence and incidence of diabetes mellitus and its complications among the population of Ukraine and Kyiv region for 2004–2013]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny, 2, 177–82.

Tsytovsʹkyy, M. N. (2017). Statystychnyy, klinichnyy ta morfolohichnyy aspekty vplyvu tsukrovoho diabetu na stan sertsevo-sudynnoyi systemy [Statistical, clinical and morphological aspects of the influence of diabetes on the condition of the cardiovascular system]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu, seriya «Medytsyna», 1 (55), 168–177.

Venerucci, F. (2016). Histopathology kits: methods and applications. Bologna, Milan: Bio-Optica, 98.

Yigit M. V., Moore A., Medarova Z. (2012). Magnetic nanoparticles for cancer diagnosis and therapy. Pharm. Res, 29 (5), 1180–1188. https://doi.org/10.1007/s11095-012-0679-7

Zha, L. Y. et al. (2007). Effects of chromium nanoparticle dosage on growth, body composition, serum hormones and tissue chromium in Sprague-Dawley rats. J. Zhejiang. Univ. Sci. B, 8, 5, 323–330. https://doi.org/10.1631/jzus.2007.B0323

Downloads

Published

2020-11-16

How to Cite

Sadohurska, K. ., Kosuba, R. ., Muzyka, N., Greshko, I. ., & Basaraba, R. (2020). NANOCHROMIUM CITRATE: ANTIHYPERGLYCEMIC AND PANCREATOPROTECTIVE ACTION AGAINST UNDERLYING DEXAMETHASONE-INDUCED DIABETES MELLITUS . Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 77-81. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.102