LEGAL REGULATION OF SUPPORT TOOLS IN SOCIAL ECONOMY AND ITS INNOVATIONS IN THE PERIOD OF COVID-19 IN SLOVAK REPUBLIC

Authors

  • Zuzana Gálisová Pan-European University, Faculty of Law, Bratislava
  • Peter Plavčan Danubius University, Faculty of Social Studies, Sládkovičovo

DOI:

https://doi.org/10.12955/pss.v2.210

Keywords:

social economy, investment aid, compensatory aid, subsidy, service voucher, support tool

Abstract

The 20ties of the 21st century are characterized by the pandemic period of COVID-19. The fall of national economies, the fears of inhabitants regarding their health, and the unfavorable economic situation of big groups of inhabitants require functional measures. Implementing social economy principles in national economies is a tool to improve the economic situation of the marginalized groups of inhabitants without using social networks. The knowledge on the social economy system and legal regulation of support tools in social economy in Slovak Republic enable the dissemination of this knowledge and potentially implement in the current pandemic COVID-19 period even in the international environment. The legal regulation of the social economy offers more support tools to solve current economic problems during the COVID-19 pandemic period. Here we present a structured overview and generalization of the knowledge of legal regulations on the social economy as well as a detailed description of the content of the support tools of the social economy during the COVID-19 period.

References

CIRIEC (2012). The social economy in the European Union. Summary of the Report drawn up for the European Economic and Social Committee by the International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC). QE-31-12-784-EN-C

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovak Republic (2021). Register sociálnych podnikov [Register of social enterprises]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovak Republic (2018). Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch [Act no. 112/2018 Coll. on the social economy and social enterprises]. Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/112/

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovak Republic (2001). Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy [Act no. 575/2001 Coll. on the organization of government activities and the organization of the central state administration]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-575

Plavčan, P. (2020). Sociálna a vedomostná ekonomika [Social and knowledge economy]. Brno: MSD. ISBN 978-80-7392-352-5

Plavčan, P. (2019). The comparison of PISA educational results with gross domestic product in member states of European Union. Prague: International Conference on Innovations and Science education. March 20-22, 2019. In Journal Contact. Print ISSN 1805-997X, Online ISSN 1805-9961.

Plavčan, P., Gálisová, Z. (2019). Legal regulations regards funding higher education in the Slovak Republic and international level. In: Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy: medzinárodná vedecká konferencia dňa 6. júna 2019. Sládkovičovo: VŠ Danubius. ISBN 978-80-7392-333-4.

Šebestová, P. (2019). Projektový manažment sociálnych podnikov [Project management of social enterprises]. Brno: MSD 2019. 168 s. ISBN 978-80-7369-315-0

Šebestová, P., Mačkinová M. (2019). Development of social economy and social entrepreneurship in Slovakia. Prague: International Conference on Innovations and Science education. March 20-22, 2019. In Journal Contact. Print ISSN 1805-997X, Online ISSN 1805-9961

Downloads

Published

2021-10-24

How to Cite

Gálisová, Z. ., & Plavčan, P. . (2021). LEGAL REGULATION OF SUPPORT TOOLS IN SOCIAL ECONOMY AND ITS INNOVATIONS IN THE PERIOD OF COVID-19 IN SLOVAK REPUBLIC. Proceedings of CBU in Social Sciences, 2, 119-125. https://doi.org/10.12955/pss.v2.210
صندلی اداری سرور مجازی ایران Decentralized Exchange
فروشگاه اینترنتی صندلی اداری جوراب افزایش قد ژل افزایش قد